Hemen
kayıt ol
%25
indirimi kap!

Eğitimlerimiz

Sunduğumuz olanaklar;

 • Konu Anlatımlı Ders Kitabı

 • İşyeri Hekimliği Özel Ders Çalışma Grubu

 • Ücretsiz Hap Notlar
 • Ücretsiz Sınava Hazırlık Kampı

 • Ücretsiz Online Denemeler

 • Dersleri Tekrar İzleme İmkanı

 • 10 Yıllık Tecrübe

Yakında eklenecek mobil uygulamalarımız ile kampanya ve detaylı eğitim bilgilerine erişmek çok daha kolay!

avada-taxi-app-store
avada-taxi-google-play

Eğitimlerimiz

Sizlere sunduğumuz olanakları,

 • Download the app for free

 • GPS Finds Your Location for Pickup

 • Track Your Ride
 • Accumulate Rewards
 • Save 10% On Bookings

kampanyaları ve detaylı eğitim bilgilerini öğrenmek için yakında eklenecek olan mobil uygulamalarımızı indirmeyi unutmayın!

avada-taxi-app-store
avada-taxi-google-play

Eğitim Saatleri

09:00 – 15:00 Saatleri arasında

15:00 – 21:00 Saatleri arasında

Kayıt Evrakları

Kimlik Fotokopisi

Diploma yada E devletten Mezuniyet PDF

Eğitim Süresi

15 Gün Pasif Uzaktan Eğitim

15 Gün Online Zoom Eğitimleri

5 Gün Saha Eğitimleri

Toplamda 35 Gün

Eğitim Fiyatı

4500 TL

Kredi Kartına 12 Taksit

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği kursu tüm tıp fakültesi mezunu doktorlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını anlama, iş kazalarını ve hastalıklarını önleme, işyerindeki riskleri yönetme ve acil durum müdahalesi konularında bilgi sağlar.

İşyeri hekimliği kursları, hem işverenlerin hem de çalışanlar için işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlaması amaçıyla işyeri hekimleri tarafından bilinçlendirilmesini kapsar . Kurslar, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uyumu vurgular ve doktorlarımızın bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlamayı hedefler.

İşyeri hekimliği kurslarımız hem işyeri hekimliği alanında en az 5 yıl hizmet vermiş eğitici doktorlarımız ve tecrübeli mevzuata hakim iş güvenliği uzmanlarımız tarafından 220 saatlik eğitim olarak verilir.

İşyeri hekimliği nedir ve ne gibi sorumlulukları vardır?

İşyeri hekimliği, çalışanların iş yerindeki İş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla ilgilenen bir İSG dalıdır. İşyeri hekimleri, işyerinde çalışanların sağlığını korumak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterir.

İşyeri hekimlerinin sorumlulukları

 • İşyerinde sağlık hizmeti sağlamak: İşyeri hekimleri, çalışanların iş yerinde sağlık kontrollerini yaptırır, sağlık sorunlarına müdahale eder ve acil durumlarda ilk yardım sağlayabilir.
 • Risk değerlendirmesi yapmak: İşyeri hekimleri, iş yerindeki potansiyel tehlike kaynaklarını belirlemek ve riskleri değerlendirmek için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte çalışır.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkıda bulur ve işverenlere bu konuda danışmanlık yapar.
 • Çalışanları eğitmek: İşyeri hekimleri, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitir, sağlıklı çalışma alışkanlıkları konusunda rehberlik eder ve bilinçlendirme programları düzenler.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek: İşyeri hekimleri, iş yerindeki riskleri analiz ederek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş yerinde İSG bilincini artırır ve çalışanların sağlıklı çalışma alışkanlıkları geliştirmesini teşvik etmek için çeşitli programlar düzenler.

Bu sorumluluklar genel bir çerçeve içerisinde, İşyeri hekimleri, işverenlerle, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle ve çalışanlarla işbirliği yaparak, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunurlar.

İş yeri hekimliği eğitimlerinden neyi amaçlıyoruz?

İnsan Sağlığı ve Hayatının Önemi: İşyeri hekimliği eğitimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasıyla sonuçlanır.

iş güvenliği kültürünü geliştirme: İşyeri hekimliği eğitimleri, çalışanların sağlıklarını koruma, iş kazalarını önleme ve iş güvenliği kültürünü geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynar. Bu eğitimleri veren kurumlar, iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimleri yetiştirerek, çalışanların sağlığını gözetmekle kalmaz, aynı zamanda işverenlere iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve beceriler kazandırır.

İşyeri Hekimlerine Kazanç Kapısı Sağlamak: Günümüzde bir çok doktor maalesef Tıpta Uzmanlık Sınavını geçememekte ve pratisyen hekim olarak kalmakta ve maddi olarak hekimlerimizi bu durum tatmin etmemekte. Ancak işyeri hekimi olan doktorlarımız kazanç olarak uzman doktorlar kadar kazanabilmekte.

İşyeri Hekimliği ihtiyacını Karşılamak: İşyeri Hekimliği mesleğinde bir çok sektör yeterince işyeri hekimi bulamamakta ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri başta olmak kaydıyla işyeri hekimi sıkıntısı çekmektedir. Ülkemizin her zaman ihtiyacı olacağı bu meslek dalında üstümüze düşeni yapmaktır.

Ülkemizin Kalkınması: işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu İşyeri hekimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının azalmasıyla sonuçlanır. Böylece iş verimliliği ve kalitesi artar, çalışanların işe bağlılığı ve motivasyonu yükselir. Bu durum ise ülkenin kalkınmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu şekilde hem çalışanların sağlığını koruyarak hem de iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüşmesine yardımcı olur.

İşyeri Hekimliği kursu tüm tıp fakültesi mezunu doktorlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını anlama, iş kazalarını ve hastalıklarını önleme, işyerindeki riskleri yönetme ve acil durum müdahalesi konularında bilgi sağlar.

İşyeri hekimliği kursları, hem işverenlerin hem de çalışanlar için işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlaması amaçıyla işyeri hekimleri tarafından bilinçlendirilmesini kapsar . Kurslar, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uyumu vurgular ve doktorlarımızın bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlamayı hedefler.

İşyeri hekimliği kurslarımız hem işyeri hekimliği alanında en az 5 yıl hizmet vermiş eğitici doktorlarımız ve tecrübeli mevzuata hakim iş güvenliği uzmanlarımız tarafından 220 saatlik eğitim olarak verilir.

İşyeri hekimliği nedir ve ne gibi sorumlulukları vardır?

İşyeri hekimliği, çalışanların iş yerindeki İş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla ilgilenen bir İSG dalıdır. İşyeri hekimleri, işyerinde çalışanların sağlığını korumak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterir.

İş yeri hekimliği Eğitimlerinden Neyi Amaçlıyoruz?

İnsan Sağlığı ve Hayatının Önemi: İşyeri hekimliği eğitimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasıyla sonuçlanır.

iş güvenliği kültürünü geliştirme: İşyeri hekimliği eğitimleri, çalışanların sağlıklarını koruma, iş kazalarını önleme ve iş güvenliği kültürünü geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynar. Bu eğitimleri veren kurumlar, iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimleri yetiştirerek, çalışanların sağlığını gözetmekle kalmaz, aynı zamanda işverenlere iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve beceriler kazandırır.

İşyeri Hekimlerine Kazanç Kapısı Sağlamak: Günümüzde bir çok doktor maalesef Tıpta Uzmanlık Sınavını geçememekte ve pratisyen hekim olarak kalmakta ve maddi olarak hekimlerimizi bu durum tatmin etmemekte. Ancak işyeri hekimi olan doktorlarımız kazanç olarak uzman doktorlar kadar kazanabilmekte.

İşyeri Hekimliği ihtiyacını Karşılamak: İşyeri Hekimliği mesleğinde bir çok sektör yeterince işyeri hekimi bulamamakta ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri başta olmak kaydıyla işyeri hekimi sıkıntısı çekmektedir. Ülkemizin her zaman ihtiyacı olacağı bu meslek dalında üstümüze düşeni yapmaktır.

Ülkemizin Kalkınması: işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu İşyeri hekimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının azalmasıyla sonuçlanır. Böylece iş verimliliği ve kalitesi artar, çalışanların işe bağlılığı ve motivasyonu yükselir. Bu durum ise ülkenin kalkınmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu şekilde hem çalışanların sağlığını koruyarak hem de iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüşmesine yardımcı olur.

İşyeri Hekimi Ne kadar Kazanır?

İşyeri Hekimliği Mesleğinde ciddi bir deflasyon olduğu göz önünde bulundurulursa gerçekten bir çok firmanın ihtiyacını karşılamayacak sayıda iş yeri hekimi olmadığını görürüz.

Dolayısı ile 2023 yılı itibariyle işyeri hekimleri 70 Bin – 100 Bin arasında çalışacağı bölgeye ve iş sektörüne göre kazanç elde ettiğini biliyoruz.

Sizlerin de elinizde bir işyeri hekimliği sertifikası olmasını isterseniz bizimle hemen iletişime geçin ve eğitim kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirelim.

İşyeri hekimlerinin sorumlulukları

 • İşyerinde sağlık hizmeti sağlamak: İşyeri hekimleri, çalışanların iş yerinde sağlık kontrollerini yaptırır, sağlık sorunlarına müdahale eder ve acil durumlarda ilk yardım sağlayabilir.
 • Risk değerlendirmesi yapmak: İşyeri hekimleri, iş yerindeki potansiyel tehlike kaynaklarını belirlemek ve riskleri değerlendirmek için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte çalışır.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkıda bulur ve işverenlere bu konuda danışmanlık yapar.
 • Çalışanları eğitmek: İşyeri hekimleri, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitir, sağlıklı çalışma alışkanlıkları konusunda rehberlik eder ve bilinçlendirme programları düzenler.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek: İşyeri hekimleri, iş yerindeki riskleri analiz ederek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş yerinde İSG bilincini artırır ve çalışanların sağlıklı çalışma alışkanlıkları geliştirmesini teşvik etmek için çeşitli programlar düzenler.

Bu sorumluluklar genel bir çerçeve içerisinde, İşyeri hekimleri, işverenlerle, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle ve çalışanlarla işbirliği yaparak, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Araştırmayı bırakın, bizi arayın!

İşyeri Hekimi Ne kadar Kazanır?

İşyeri Hekimliği Mesleğinde ciddi bir deflasyon olduğu göz önünde bulundurulursa gerçekten bir çok firmanın ihtiyacını karşılamayacak sayıda iş yeri hekimi olmadığını görürüz.

Dolayısı ile 2023 yılı itibariyle işyeri hekimleri 70 Bin – 100 Bin arasında çalışacağı bölgeye ve iş sektörüne göre kazanç elde ettiğini biliyoruz.

Sizlerin de elinizde bir işyeri hekimliği sertifikası olmasını isterseniz bizimle hemen iletişime geçin ve eğitim kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirelim.

İşyeri Hekimliği kursu tüm tıp fakültesi mezunu doktorlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını anlama, iş kazalarını ve hastalıklarını önleme, işyerindeki riskleri yönetme ve acil durum müdahalesi konularında bilgi sağlar.

İşyeri hekimliği kursları, hem işverenlerin hem de çalışanlar için işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlaması amaçıyla işyeri hekimleri tarafından bilinçlendirilmesini kapsar . Kurslar, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uyumu vurgular ve doktorlarımızın bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlamayı hedefler.

İşyeri hekimliği kurslarımız hem işyeri hekimliği alanında en az 5 yıl hizmet vermiş eğitici doktorlarımız ve tecrübeli mevzuata hakim iş güvenliği uzmanlarımız tarafından 220 saatlik eğitim olarak verilir.

İşyeri hekimliği nedir ve ne gibi sorumlulukları vardır?

İşyeri hekimliği, çalışanların iş yerindeki İş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla ilgilenen bir İSG dalıdır. İşyeri hekimleri, işyerinde çalışanların sağlığını korumak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterir.

İş yeri hekimliği Eğitimlerinden Neyi Amaçlıyoruz?

İnsan Sağlığı ve Hayatının Önemi: İşyeri hekimliği eğitimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasıyla sonuçlanır.

iş güvenliği kültürünü geliştirme: İşyeri hekimliği eğitimleri, çalışanların sağlıklarını koruma, iş kazalarını önleme ve iş güvenliği kültürünü geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynar. Bu eğitimleri veren kurumlar, iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimleri yetiştirerek, çalışanların sağlığını gözetmekle kalmaz, aynı zamanda işverenlere iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve beceriler kazandırır.

İşyeri Hekimlerine Kazanç Kapısı Sağlamak: Günümüzde bir çok doktor maalesef Tıpta Uzmanlık Sınavını geçememekte ve pratisyen hekim olarak kalmakta ve maddi olarak hekimlerimizi bu durum tatmin etmemekte. Ancak işyeri hekimi olan doktorlarımız kazanç olarak uzman doktorlar kadar kazanabilmekte.

İşyeri Hekimliği ihtiyacını Karşılamak: İşyeri Hekimliği mesleğinde bir çok sektör yeterince işyeri hekimi bulamamakta ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri başta olmak kaydıyla işyeri hekimi sıkıntısı çekmektedir. Ülkemizin her zaman ihtiyacı olacağı bu meslek dalında üstümüze düşeni yapmaktır.

Ülkemizin Kalkınması: işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu İşyeri hekimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının azalmasıyla sonuçlanır. Böylece iş verimliliği ve kalitesi artar, çalışanların işe bağlılığı ve motivasyonu yükselir. Bu durum ise ülkenin kalkınmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu şekilde hem çalışanların sağlığını koruyarak hem de iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüşmesine yardımcı olur.

İşyeri Hekimi Ne kadar Kazanır?

İşyeri Hekimliği Mesleğinde ciddi bir deflasyon olduğu göz önünde bulundurulursa gerçekten bir çok firmanın ihtiyacını karşılamayacak sayıda iş yeri hekimi olmadığını görürüz.

Dolayısı ile 2023 yılı itibariyle işyeri hekimleri 70 Bin – 100 Bin arasında çalışacağı bölgeye ve iş sektörüne göre kazanç elde ettiğini biliyoruz.

Sizlerin de elinizde bir işyeri hekimliği sertifikası olmasını isterseniz bizimle hemen iletişime geçin ve eğitim kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirelim.

İşyeri hekimlerinin sorumlulukları

 • İşyerinde sağlık hizmeti sağlamak: İşyeri hekimleri, çalışanların iş yerinde sağlık kontrollerini yaptırır, sağlık sorunlarına müdahale eder ve acil durumlarda ilk yardım sağlayabilir.
 • Risk değerlendirmesi yapmak: İşyeri hekimleri, iş yerindeki potansiyel tehlike kaynaklarını belirlemek ve riskleri değerlendirmek için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte çalışır.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkıda bulur ve işverenlere bu konuda danışmanlık yapar.
 • Çalışanları eğitmek: İşyeri hekimleri, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitir, sağlıklı çalışma alışkanlıkları konusunda rehberlik eder ve bilinçlendirme programları düzenler.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek: İşyeri hekimleri, iş yerindeki riskleri analiz ederek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş yerinde İSG bilincini artırır ve çalışanların sağlıklı çalışma alışkanlıkları geliştirmesini teşvik etmek için çeşitli programlar düzenler.

Bu sorumluluklar genel bir çerçeve içerisinde, İşyeri hekimleri, işverenlerle, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle ve çalışanlarla işbirliği yaparak, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunurlar.

İşyeri Hekimliği kursu tüm tıp fakültesi mezunu doktorlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını anlama, iş kazalarını ve hastalıklarını önleme, işyerindeki riskleri yönetme ve acil durum müdahalesi konularında bilgi sağlar.

İşyeri hekimliği kursları, hem işverenlerin hem de çalışanlar için işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlaması amaçıyla işyeri hekimleri tarafından bilinçlendirilmesini kapsar . Kurslar, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uyumu vurgular ve doktorlarımızın bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlamayı hedefler.

İşyeri hekimliği kurslarımız hem işyeri hekimliği alanında en az 5 yıl hizmet vermiş eğitici doktorlarımız ve tecrübeli mevzuata hakim iş güvenliği uzmanlarımız tarafından 220 saatlik eğitim olarak verilir.

İşyeri hekimliği nedir ve ne gibi sorumlulukları vardır?

İşyeri hekimliği, çalışanların iş yerindeki İş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla ilgilenen bir İSG dalıdır. İşyeri hekimleri, işyerinde çalışanların sağlığını korumak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterir.

İş yeri hekimliği Eğitimlerinden Neyi Amaçlıyoruz?

İnsan Sağlığı ve Hayatının Önemi: İşyeri hekimliği eğitimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasıyla sonuçlanır.

iş güvenliği kültürünü geliştirme: İşyeri hekimliği eğitimleri, çalışanların sağlıklarını koruma, iş kazalarını önleme ve iş güvenliği kültürünü geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynar. Bu eğitimleri veren kurumlar, iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimleri yetiştirerek, çalışanların sağlığını gözetmekle kalmaz, aynı zamanda işverenlere iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve beceriler kazandırır.

İşyeri Hekimlerine Kazanç Kapısı Sağlamak: Günümüzde bir çok doktor maalesef Tıpta Uzmanlık Sınavını geçememekte ve pratisyen hekim olarak kalmakta ve maddi olarak hekimlerimizi bu durum tatmin etmemekte. Ancak işyeri hekimi olan doktorlarımız kazanç olarak uzman doktorlar kadar kazanabilmekte.

İşyeri Hekimliği ihtiyacını Karşılamak: İşyeri Hekimliği mesleğinde bir çok sektör yeterince işyeri hekimi bulamamakta ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri başta olmak kaydıyla işyeri hekimi sıkıntısı çekmektedir. Ülkemizin her zaman ihtiyacı olacağı bu meslek dalında üstümüze düşeni yapmaktır.

Ülkemizin Kalkınması: işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu İşyeri hekimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının azalmasıyla sonuçlanır. Böylece iş verimliliği ve kalitesi artar, çalışanların işe bağlılığı ve motivasyonu yükselir. Bu durum ise ülkenin kalkınmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu şekilde hem çalışanların sağlığını koruyarak hem de iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüşmesine yardımcı olur.

İşyeri Hekimi Ne kadar Kazanır?

İşyeri Hekimliği Mesleğinde ciddi bir deflasyon olduğu göz önünde bulundurulursa gerçekten bir çok firmanın ihtiyacını karşılamayacak sayıda iş yeri hekimi olmadığını görürüz.

Dolayısı ile 2023 yılı itibariyle işyeri hekimleri 70 Bin – 100 Bin arasında çalışacağı bölgeye ve iş sektörüne göre kazanç elde ettiğini biliyoruz.

Sizlerin de elinizde bir işyeri hekimliği sertifikası olmasını isterseniz bizimle hemen iletişime geçin ve eğitim kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirelim.

İşyeri hekimlerinin sorumlulukları

 • İşyerinde sağlık hizmeti sağlamak: İşyeri hekimleri, çalışanların iş yerinde sağlık kontrollerini yaptırır, sağlık sorunlarına müdahale eder ve acil durumlarda ilk yardım sağlayabilir.
 • Risk değerlendirmesi yapmak: İşyeri hekimleri, iş yerindeki potansiyel tehlike kaynaklarını belirlemek ve riskleri değerlendirmek için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte çalışır.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkıda bulur ve işverenlere bu konuda danışmanlık yapar.
 • Çalışanları eğitmek: İşyeri hekimleri, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitir, sağlıklı çalışma alışkanlıkları konusunda rehberlik eder ve bilinçlendirme programları düzenler.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek: İşyeri hekimleri, iş yerindeki riskleri analiz ederek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş yerinde İSG bilincini artırır ve çalışanların sağlıklı çalışma alışkanlıkları geliştirmesini teşvik etmek için çeşitli programlar düzenler.

Bu sorumluluklar genel bir çerçeve içerisinde, İşyeri hekimleri, işverenlerle, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle ve çalışanlarla işbirliği yaparak, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Kursiyerlerimizin görüşleri

Ahmet Güzeldal
Ahmet Güzeldal
13 Temmuz 2023
Sertifika almak için gitmiş personeller hepsi çok güler yüzlü ama mekan çok çok sıcak ve havasız
İbrahim Kocabıyık
İbrahim Kocabıyık
23 Haziran 2023
Tema Akademiden İlkyardım Eğitici Eğitimi aldım. Eğitim hayatım boyunca aldığım en güzel eğitimdi. Eğitim kalitesi vermiş olduğum eğitim ücretini kesinlikle karşılıyor. İyi ki Tema Akademi 🙏
Bilal KILIÇ
Bilal KILIÇ
23 Haziran 2023
Öncelikle Tema akademinin tüm çalışanlarına bu kaliteli eğitim için teşekkür ederim. Ben ilkyardım eğitici eğitmenliği kursuna katıldım çok verimli ve dolu dolu bir eğitimdi.özellikle Halide hocam ve İrem hanım bizimle çok ilgilendi.Halide hocanın öğrencisi olmak gurur verici tüm tecrübesini bizimle paylaştığı için kendimi çok şanslı hissettim eğitmenlik konusunda alınabilecek en iyi hocandan ve kurstan eğitim aldığımı düşünüyorum iyi ki Tema Akademiyi seçmişim.
Halil İbrahim Ayyıldız
Halil İbrahim Ayyıldız
17 Haziran 2023
Şirketin eğitmenleri istanbulda ki en iyilerden resmen çokça Memnun kaldım sertifikamı da aldım her şey için teşekkür ederim 🙏🌸
Ridvan Basyigit
Ridvan Basyigit
15 Haziran 2023
İlkyardım eğitici eğitiminde hiç zorlanmayacağımı düşünmüştüm ama zorlandım ve eğitimin sonunda dönmemek üzere havlu attım eğitimi veren hocanızın motivasyonunda tekrar ayağa kalkarak mücadeleme devam ettim ve başardım. Ne zormuş be abi...
Behice Aslıhan Dizdaroğlu
Behice Aslıhan Dizdaroğlu
14 Haziran 2023
Eğitmenler ve verilen notlar iyiydi. Ancak eğitim süresi kısaydı. Aslında bir gün daha uzun olup daha fazla sözlü soru cevap yapılabilirdi
CEMAL GÜNGÖR
CEMAL GÜNGÖR
1 Haziran 2023
Tema akademinin eğitim programı ile iş yeri hekimliği sınavında 2.oldum.Özenle hazırlanmış eğitim programı ve dersler için kendilerine teşekkür ederim.
Meltem Çelik
Meltem Çelik
1 Haziran 2023
Bu süreçte çalışmama yön verenve katkıda bulunan Tema Akademi ailesine çok teşekkür ederim 🙏

Referanslarımız

Araştırmayı bırakın, bizi arayın!

Bütçe dostu işyeri hekimliği eğitimi