İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz

Eğitim Konularımız

İşyeri Hekimliği eğitimi alacak olan doktorlarımız aşağıdaki 47 farklı konu hakkında 180 saatlik bir eğitim göreceklerdir. Bunların bir kısmı pasif uzaktan eğitim olmak üzere bir kısmı da canlı bağlantılar şeklinde senkron uzaktan eğitimle aşağıdaki konular işlenecektir. Konu başlıklarının içine girdiğiniz takdirde işyeri hekimliği eğitim konuları hakkında özet notlar bulabilirsiniz. Bu eşsiz çalısmayı siz değerli işyeri hekimliği adaylarının hizmetine sunmaktan dolayı Tema Akademi olarak mutluluk duyarız. İyi ki varsınız.

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Büyük Endüstriyel Kazalar

İş Kazaları

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

Meslek Hastalıklarına Giriş

İşle İlgili Hastalıklar

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Mesleki Cilt Hastalıkları

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

Toksikoloji

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

İş Hukuku

Temel Hukuk

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Mesleki Kanserler

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Mesleki İşitme Kayıpları

İş Sağlığında Güncel Konular

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz

 İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değeri

İş Sağlığı Etiği

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

Yetişkin Eğitimi

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim