İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları!

İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları; hem özel hem de devlete bağlı işletmelerde çalışmak isteyen hekim adayları için geçerlidir. Özellikle birçok işletmede işyeri hekiminin bulunması zorunludur.

Günümüzde ağır iş kollarında faaliyet gösteren fabrikalar işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunmaktadır. Çünkü yaralanmalar meydana gelebilecek çalışma alanlarında işyeri hekiminin olması şarttır. Bu nedenle ağır iş kollarında hizmet yürüten fabrikaları yöneten kişilerin, sık sık işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunan platformlara ilan verdikleri görülmektedir.

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları Hangi Detayları İçerir?

Özel sektör ve kamu sektöründe yayınlanan işyeri hekimliği iş ilanları sadece işletmelerin hekimleri seçmesi için verilmemektedir. Hekimlerin de çalışacakları firmayı seçerken işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları neticesinde, kendilerine en uygun olana karar vermeleri gerekir. Özellikle çalışma koşullarının nasıl olduğu hakkında daha detaylı bir araştırma yapmalılardır.

Bir işletmenin işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunması karşılığında, hekimin dikkate alması gereken noktalar vardır. Peki, bir işyeri hekiminin ilanlarda dikkat etmesi gereken detaylar nelerdir? Açıklanacak olursa;

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları Detayları
İşyeri hekimliği ilanlarında hekimin görev tanımı
İlandaki çalışma saatleri
İşletmelerin işyeri hekiminde ne tür tecrübe ve uzmanlık bekledikleri
Hekimlere sunulacak olanak ve haklar
İş ilanlarının süresi
İlanda hafta sonu ve tatil günleri gibi çalışma sisteminin ne olduğu

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir? İşyeri Hekimi Hangi Yeteneklere Sahip Olmalıdır?

Günümüzde işyeri hekimliği ilanı veren işletmeler, aradıkları hekimi bulabilmek için birçok kriter sunmaktadır. Özel veya kamu sektöründe işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunan işletmelerin ayrıca dikkat ettiği bazı konularda bulunmaktadır. İşte, o noktalar!

 • İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları kapsamında iş ilanlarına başvurulabilmesi için; disiplinli, başarılı, pratik ve bu alanda bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
 • İş hekimi seçilirken; işyerinde meydana gelebilecek kazalara karşı sakin, soğukkanlı davranan ve çözüm odaklı olan kişiler daha çok tercih edilmektedir.
 • İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları kapsamında yapılan ilanların ön görüşmelerinde adaylara gizli sınavlar yapılmaktadır. Sınav sonucunda pratik çözümler sunan kişilere öncelik verilmektedir.
 • İşyerlerinin çalışma ortamına kolay uyum sağlayabilen, hastaların şikâyetlerini ve isteklerini çözüm odaklı cevap verebilen kişiler önceliklidir.
 • İş hekimi adaylarının kendilerini doğru ifade etmesi ve tüm işlemleri eksiksiz yapması da, işverenler açısından olumlu bir imaj bırakacaktır.

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları İçin Hangi Bilgiler Gerekir?

İşletmeler işyeri hekimi iş ilanları başvuruları için, en az pratisyen hekim olma şartı koymaktadır. Bu noktada adayların sunulan işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları için, gerekli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Özellikle işletmeler, işyerlerinde çalışacak olan hekimlerin tıp fakültesi mezunu olmalarını şart koşmaktadır.

İşyeri hekimi olabilmek için; 6 yıllık bir tıp geçmişinin olunması ve bu derslerin başarılı bir şekilde verilip fakültelerden mezun olunması önemlidir. Ancak bazen başarılı olunsa da kurumsal sınavlar ile atanmak zor olabilmektedir. Bu noktada yayınlanan işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları için, iş hekimliği eğitimleri sunmaktayız.

Sunulan eğitimlerimiz sayesinde iş hekimleri; iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, mesleki becerilerini uygulayabilecekleri bir platformda çalışmak ve sınavlara eksiksiz bir şekilde hazırlanma imkânı elde edebilmektedir. Böylelikle işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları için daha uygun adaylar olabilmektedirler.

1 – İşyeri Hekimi Tek Olarak mı Çalışır?

Revirde çalışacak olan işyeri hekiminin yanında çeşitli sağlık çalışanlarının bulunması zorunludur. Çünkü acil durumlarda destek olunması adına, sağlık çalışanlarına ihtiyaç vardır.

Hastalara hızlı ve etkili bir tedavi için, sağlık personellerinden destek alınır. Sağlık personelleri ise iş hekimliği kariyer ve iş fırsatları kapsamında yayınlanan ek iş ilanları ile alınmaktadır. Çalışanların hepsi firma tarafından seçilir. Ancak firma ile iş hekimi anlaşarak, hekim yanında çalıştıracağı sağlık personellerini kendi de seçebilir.

2 – İşyeri Hekimi ve Yanında Çalışanlar Kime Bağlıdır?

İşletmenin revirinde görevli olan işyeri hekimleri ve yanında çalışan sağlık personelleri firmaya bağlıdır. Ancak sağlık personellerinin yaptığı görevler kapsamında, işyeri hekimine karşı sorumlulukları vardır. Yani sağlık personelleri yaptıkları işlerde, işyeri hekiminin sorumluluğundadır.

İşyeri hekimi sorumluluğu alarak, yanında çalışan sağlıkçıların kontrollerini düzenli ve sık bir şekilde denetlemesi gerekmektedir. Bu durum personellerden kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçecektir.

3 – İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Kaç Saattir?

İşyerlerinin büyük veya küçük olması, revirde çalışacak işyeri hekiminin sayısına etki etmektedir. Küçük işletmelerde bir tane işyeri hekimi çalışırken, daha büyük işletmelerde iki veya daha fazla işyeri hekiminin çalıştığı görülür. Özellikle nöbet sistemi ile çalışan firmalar, en az 2 işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Birden fazla işyeri hekiminin olması, hekimler üzerindeki iş yükünü azaltmaktadır. Bu nedenle bir işyerinde kaç tane hekimin çalıştığına bağlı olarak, çalışma saatleri de değişiklik göstermektedir. Ancak kanunda haftalık olarak 45 saat çalışabilecekleri belirtilmiştir.

İşyeri Hekimi Maaş Ne Kadar Alır?

Deneyimli veya deneyimsiz olarak işe başlayan işyeri hekimlerinin maaşları birbirinden farklı olmaktadır. Bir işyerinde hekimin aldığı maaş;

 • Hekimin görev aldığı iş koluna
 • Hekimin çalıştığı firmanın büyüklüğüne
 • Hekimin çalıştığı firmanın kapasitesine bağlı olarak değişmektedir.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nasıl Alınır?

Bakanlıkça yetkilendirilen kurumumuz tarafından verilen işyeri hekimliği eğitimi kursu ile, işyerlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşması sağlanmaktadır. İşyeri hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olma imkânı bulan doktorlar; işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları gibi alanlardan yararlanabilmektedir.

Özellikle kurumsal ve kamu sektörüne atanamayan tıp mezunları için işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları oldukça ideal bir tercihtir. Verilen eğitimlerimiz sonrasında sınavdan başarılı olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda görev alacak doktorlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen işyeri hekimliği sertifikası ve belgesine sahip olmaktadır.

1 – İşyeri Hekimliği Eğitimi İçeriği Nedir?

İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunan işyeri hekimliği eğitimimiz; uzaktan eğitim, online zoom ve saha eğitimleri şeklindedir. Eğitimimizin içeriği oldukça kapsamlı olup, doktorların mesleki becerilerini pekiştirmeleri konusunda oldukça etkilidir.

Kurs sonunda yapılacak sınava daha hâkim olan kursiyerlere işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları bir adım daha yaklaşmaktadır. Eğitim sonunda yapılacak sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavın geçme notu 70’tir. Yani işyeri hekimi olmak isteyen kişilerin, en az 35 soruyu doğru bir şekilde cevaplaması gerekmektedir. Sınav toplamda 50 sorudan oluşmaktadır.

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları

İşyeri Hekimliği kursu tüm tıp fakültesi mezunu doktorlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını anlama, iş kazalarını ve hastalıklarını önleme, işyerindeki riskleri yönetme ve acil durum müdahalesi konularında bilgi sağlar.

İşyeri hekimliği kursları, hem işverenlerin hem de çalışanlar için işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlaması amaçıyla işyeri hekimleri tarafından bilinçlendirilmesini kapsar . Kurslar, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelere uyumu vurgular ve doktorlarımızın bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlamayı hedefler.

İşyeri hekimliği kurslarımız hem işyeri hekimliği alanında en az 5 yıl hizmet vermiş eğitici doktorlarımız ve tecrübeli mevzuata hakim iş güvenliği uzmanlarımız tarafından 220 saatlik eğitim olarak verilir.

İşyeri hekimliği nedir ve ne gibi sorumlulukları vardır?

İşyeri hekimliği, çalışanların iş yerindeki İş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla ilgilenen bir İSG dalıdır. İşyeri hekimleri, işyerinde çalışanların sağlığını korumak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterir.

İşyeri hekimlerinin sorumlulukları

 • İşyerinde sağlık hizmeti sağlamak: İşyeri hekimleri, çalışanların iş yerinde sağlık kontrollerini yaptırır, sağlık sorunlarına müdahale eder ve acil durumlarda ilk yardım sağlayabilir.
 • Risk değerlendirmesi yapmak: İşyeri hekimleri, iş yerindeki potansiyel tehlike kaynaklarını belirlemek ve riskleri değerlendirmek için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte çalışır.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkıda bulur ve işverenlere bu konuda danışmanlık yapar.
 • Çalışanları eğitmek: İşyeri hekimleri, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitir, sağlıklı çalışma alışkanlıkları konusunda rehberlik eder ve bilinçlendirme programları düzenler.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek: İşyeri hekimleri, iş yerindeki riskleri analiz ederek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek: İşyeri hekimleri, iş yerinde İSG bilincini artırır ve çalışanların sağlıklı çalışma alışkanlıkları geliştirmesini teşvik etmek için çeşitli programlar düzenler.

Bu sorumluluklar genel bir çerçeve içerisinde, İşyeri hekimleri, işverenlerle, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle ve çalışanlarla işbirliği yaparak, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunurlar.

İş yeri hekimliği eğitimlerinden neyi amaçlıyoruz?

İnsan Sağlığı ve Hayatının Önemi: İşyeri hekimliği eğitimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasıyla sonuçlanır.

iş güvenliği kültürünü geliştirme: İşyeri hekimliği eğitimleri, çalışanların sağlıklarını koruma, iş kazalarını önleme ve iş güvenliği kültürünü geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynar. Bu eğitimleri veren kurumlar, iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimleri yetiştirerek, çalışanların sağlığını gözetmekle kalmaz, aynı zamanda işverenlere iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve beceriler kazandırır.

İşyeri Hekimlerine Kazanç Kapısı Sağlamak: Günümüzde bir çok doktor maalesef Tıpta Uzmanlık Sınavını geçememekte ve pratisyen hekim olarak kalmakta ve maddi olarak hekimlerimizi bu durum tatmin etmemekte. Ancak işyeri hekimi olan doktorlarımız kazanç olarak uzman doktorlar kadar kazanabilmekte.

İşyeri Hekimliği ihtiyacını Karşılamak: İşyeri Hekimliği mesleğinde bir çok sektör yeterince işyeri hekimi bulamamakta ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri başta olmak kaydıyla işyeri hekimi sıkıntısı çekmektedir. Ülkemizin her zaman ihtiyacı olacağı bu meslek dalında üstümüze düşeni yapmaktır.

Ülkemizin Kalkınması: işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu İşyeri hekimleri maddi ve manevi kayıpların önlenmesine katkıda bulunur. İşyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazalarının azalmasıyla sonuçlanır. Böylece iş verimliliği ve kalitesi artar, çalışanların işe bağlılığı ve motivasyonu yükselir. Bu durum ise ülkenin kalkınmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, işyeri hekimliği eğitimleri iş yerlerinde çalışacak nitelikli işyeri hekimlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu şekilde hem çalışanların sağlığını koruyarak hem de iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüşmesine yardımcı olur.

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları!

İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları; hem özel hem de devlete bağlı işletmelerde çalışmak isteyen hekim adayları için geçerlidir. Özellikle birçok işletmede işyeri hekiminin bulunması zorunludur.

Günümüzde ağır iş kollarında faaliyet gösteren fabrikalar işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunmaktadır. Çünkü yaralanmalar meydana gelebilecek çalışma alanlarında işyeri hekiminin olması şarttır. Bu nedenle ağır iş kollarında hizmet yürüten fabrikaları yöneten kişilerin, sık sık işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunan platformlara ilan verdikleri görülmektedir.

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları Hangi Detayları İçerir?

Özel sektör ve kamu sektöründe yayınlanan işyeri hekimliği iş ilanları sadece işletmelerin hekimleri seçmesi için verilmemektedir. Hekimlerin de çalışacakları firmayı seçerken işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları neticesinde, kendilerine en uygun olana karar vermeleri gerekir. Özellikle çalışma koşullarının nasıl olduğu hakkında daha detaylı bir araştırma yapmalılardır.

Bir işletmenin işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunması karşılığında, hekimin dikkate alması gereken noktalar vardır. Peki, bir işyeri hekiminin ilanlarda dikkat etmesi gereken detaylar nelerdir? Açıklanacak olursa;

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları Detayları
İşyeri hekimliği ilanlarında hekimin görev tanımı
İlandaki çalışma saatleri
İşletmelerin işyeri hekiminde ne tür tecrübe ve uzmanlık bekledikleri
Hekimlere sunulacak olanak ve haklar
İş ilanlarının süresi
İlanda hafta sonu ve tatil günleri gibi çalışma sisteminin ne olduğu

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir? İşyeri Hekimi Hangi Yeteneklere Sahip Olmalıdır?

Günümüzde işyeri hekimliği ilanı veren işletmeler, aradıkları hekimi bulabilmek için birçok kriter sunmaktadır. Özel veya kamu sektöründe işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunan işletmelerin ayrıca dikkat ettiği bazı konularda bulunmaktadır. İşte, o noktalar!

 • İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları kapsamında iş ilanlarına başvurulabilmesi için; disiplinli, başarılı, pratik ve bu alanda bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
 • İş hekimi seçilirken; işyerinde meydana gelebilecek kazalara karşı sakin, soğukkanlı davranan ve çözüm odaklı olan kişiler daha çok tercih edilmektedir.
 • İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları kapsamında yapılan ilanların ön görüşmelerinde adaylara gizli sınavlar yapılmaktadır. Sınav sonucunda pratik çözümler sunan kişilere öncelik verilmektedir.
 • İşyerlerinin çalışma ortamına kolay uyum sağlayabilen, hastaların şikâyetlerini ve isteklerini çözüm odaklı cevap verebilen kişiler önceliklidir.
 • İş hekimi adaylarının kendilerini doğru ifade etmesi ve tüm işlemleri eksiksiz yapması da, işverenler açısından olumlu bir imaj bırakacaktır.

İşyeri Hekimliği Kariyer ve İş Fırsatları İçin Hangi Bilgiler Gerekir?

İşletmeler işyeri hekimi iş ilanları başvuruları için, en az pratisyen hekim olma şartı koymaktadır. Bu noktada adayların sunulan işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları için, gerekli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Özellikle işletmeler, işyerlerinde çalışacak olan hekimlerin tıp fakültesi mezunu olmalarını şart koşmaktadır.

İşyeri hekimi olabilmek için; 6 yıllık bir tıp geçmişinin olunması ve bu derslerin başarılı bir şekilde verilip fakültelerden mezun olunması önemlidir. Ancak bazen başarılı olunsa da kurumsal sınavlar ile atanmak zor olabilmektedir. Bu noktada yayınlanan işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları için, iş hekimliği eğitimleri sunmaktayız.

Sunulan eğitimlerimiz sayesinde iş hekimleri; iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, mesleki becerilerini uygulayabilecekleri bir platformda çalışmak ve sınavlara eksiksiz bir şekilde hazırlanma imkânı elde edebilmektedir. Böylelikle işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları için daha uygun adaylar olabilmektedirler.

1 – İşyeri Hekimi Tek Olarak mı Çalışır?

Revirde çalışacak olan işyeri hekiminin yanında çeşitli sağlık çalışanlarının bulunması zorunludur. Çünkü acil durumlarda destek olunması adına, sağlık çalışanlarına ihtiyaç vardır.

Hastalara hızlı ve etkili bir tedavi için, sağlık personellerinden destek alınır. Sağlık personelleri ise iş hekimliği kariyer ve iş fırsatları kapsamında yayınlanan ek iş ilanları ile alınmaktadır. Çalışanların hepsi firma tarafından seçilir. Ancak firma ile iş hekimi anlaşarak, hekim yanında çalıştıracağı sağlık personellerini kendi de seçebilir.

2 – İşyeri Hekimi ve Yanında Çalışanlar Kime Bağlıdır?

İşletmenin revirinde görevli olan işyeri hekimleri ve yanında çalışan sağlık personelleri firmaya bağlıdır. Ancak sağlık personellerinin yaptığı görevler kapsamında, işyeri hekimine karşı sorumlulukları vardır. Yani sağlık personelleri yaptıkları işlerde, işyeri hekiminin sorumluluğundadır.

İşyeri hekimi sorumluluğu alarak, yanında çalışan sağlıkçıların kontrollerini düzenli ve sık bir şekilde denetlemesi gerekmektedir. Bu durum personellerden kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçecektir.

3 – İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Kaç Saattir?

İşyerlerinin büyük veya küçük olması, revirde çalışacak işyeri hekiminin sayısına etki etmektedir. Küçük işletmelerde bir tane işyeri hekimi çalışırken, daha büyük işletmelerde iki veya daha fazla işyeri hekiminin çalıştığı görülür. Özellikle nöbet sistemi ile çalışan firmalar, en az 2 işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Birden fazla işyeri hekiminin olması, hekimler üzerindeki iş yükünü azaltmaktadır. Bu nedenle bir işyerinde kaç tane hekimin çalıştığına bağlı olarak, çalışma saatleri de değişiklik göstermektedir. Ancak kanunda haftalık olarak 45 saat çalışabilecekleri belirtilmiştir.

İşyeri Hekimi Maaş Ne Kadar Alır?

Deneyimli veya deneyimsiz olarak işe başlayan işyeri hekimlerinin maaşları birbirinden farklı olmaktadır. Bir işyerinde hekimin aldığı maaş;

 • Hekimin görev aldığı iş koluna
 • Hekimin çalıştığı firmanın büyüklüğüne
 • Hekimin çalıştığı firmanın kapasitesine bağlı olarak değişmektedir.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nasıl Alınır?

Bakanlıkça yetkilendirilen kurumumuz tarafından verilen işyeri hekimliği eğitimi kursu ile, işyerlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşması sağlanmaktadır. İşyeri hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olma imkânı bulan doktorlar; işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları gibi alanlardan yararlanabilmektedir.

Özellikle kurumsal ve kamu sektörüne atanamayan tıp mezunları için işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları oldukça ideal bir tercihtir. Verilen eğitimlerimiz sonrasında sınavdan başarılı olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda görev alacak doktorlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen işyeri hekimliği sertifikası ve belgesine sahip olmaktadır.

1 – İşyeri Hekimliği Eğitimi İçeriği Nedir?

İşyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları sunan işyeri hekimliği eğitimimiz; uzaktan eğitim, online zoom ve saha eğitimleri şeklindedir. Eğitimimizin içeriği oldukça kapsamlı olup, doktorların mesleki becerilerini pekiştirmeleri konusunda oldukça etkilidir.

Kurs sonunda yapılacak sınava daha hâkim olan kursiyerlere işyeri hekimliği kariyer ve iş fırsatları bir adım daha yaklaşmaktadır. Eğitim sonunda yapılacak sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavın geçme notu 70’tir. Yani işyeri hekimi olmak isteyen kişilerin, en az 35 soruyu doğru bir şekilde cevaplaması gerekmektedir. Sınav toplamda 50 sorudan oluşmaktadır.

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz