İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği & Bilmeniz Gerekenler

İşyeri Hekimliği, son dönemde belirlenen yasalar çerçevesinde neredeyse zorunlu hale geldi. Bu sebeple belirli bir standart ile çalışan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundalar. Ayrıca işyeri hekimi maaş skalasının da cazip olması da işyeri hekimine olan talebi arttırıyor. Sektörde birçok işyeri hekimine olan ihtiyacı arttırıyor. Peki, işyeri hekimliği nedir? İşyeri hekimi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimi, bir iş yerinde farklı alanlarda çalışan personelin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol eden kişidir. Ayrıca işyeri hekimi, çalışanların hipertansiyon gibi önemli ve sıklıkla görülen rahatsızlıklar ile silikozis gibi mesleki hastalıkları önlemeye çalışır. Böylece çalışma ortamının daha sağlıklı ve güvenli olmasına yardımcı olan işyeri hekimi, genellikle koruyucu hekimlik görevini üstlenmektedir.

İşyeri hekimi görevini üstlenen kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. Bu sebeple de mutlaka bu alanda gerekli eğitimleri tamamlayarak sınava girmek zorundadırlar. Peki, kimler işyeri hekimi olabilir?

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekimliği sertifikası sahibi olabilmek için ilk olarak 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olmak gereklidir. Ayrıca Tıp Fakültesi diploması almaya hak kazanmış hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan eğitim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Eğitimin başarıyla tamamlanmasından sonra işyeri hekimliği sınavı için gerekli başvuruları yapmaya hak kazanırlar. Bu şartların dışında;

 • Doktor olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında doktorasını yapmış olan kişiler,
 • İş güvenliği kapsamında iş teftişi branşında (asistanlık dönemi de dahil) 8 yıl görev yapmış olan kişiler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli olarak en az 8 yıl İSG alanında çalışanlar,
 • Uzman hekimlik görevi olarak iş ve meslek hastalıkları alanında eğitim yapmış olanlar herhangi bir sınava girmeden işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri Hekimliği Sınav Aşamaları Nelerdir?

İşyeri Hekimliği eğitim sürecini başarı ile tamamlayan adaylar İSG sınavına girmeleri gerekmektedir. İSG sınavı ise yılda iki kez ÖSYM tarafından düzenlenerek adayların başarılı olmaları beklenir. Sınavı başarı ile geçen adaylar, işyeri hekimi sertifikasını almaya hak kazanırlar. Böylece işyeri hekimi olarak çalışabilirler. Peki, işyeri hekimliği sınavı geçme notu ne kadar?

İş sağlığı ve güvenliği sınavı 50 sorudan oluşmaktadır. Adayların bu 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplamaları beklenir. Böylece 100 puan üzerinden 70 puan alan adaylar işyeri hekimi olarak görevlerini icra edebilirler.

Hemen formu doldurun, detaylı bilgi verelim!

İşyeri Hekimi Nerede Çalışır?

İşyeri hekimi mesleğinin çalışma alanları oldukça geniştir. Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile birlikte birçok işyerinin hekim bulundurması zorunlu bir hale gelmiştir. Öyle ki 2013 senesinden önce 50’den fazla işçisi olan bir işyeri hekim bulundurmak zorundaydı. Fakat bu tarihten sonra gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile işyerleri artık tehlike sınıflarına göre sınıflandırılmıştır.

İşyeri hekimliği belgesi olan her hekim tüm tehlike sınıflarında çalışabilirler. Tehlikeli veya çok tehlikeli iş sınıfında yer alan işyerlerinin çalışan personel sayısı 50 kişinin altında olabilir. Fakat bu durumda da işyerleri işyeri hekimi istihdam etmek zorundadırlar.

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği Nedir?

İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 20.07.2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Böylece işyeri hekimlerinin görev sorumlulukları, alacakları eğitimler tanımlanarak yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Peki, işyeri hekiminin görevleri nelerdir?

İşyeri Hekimliği Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimlerinin görev sorumlulukları yasalar çerçevesinde belirlenerek sistematik bir düzene getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde bu görev ve sorumluluklar şu şekildedir:

 • İşyeri hekimleri, işyerindeki çalışma ortamını, personelin sağlık durumu ile ilgili gözlemleri doğrultusunda danışmanlık yapar.
 • Ortak kullanım alanlarının bakımı ve hijyeni konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunur.
 • İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarında sorumluluk alır.
 • İşyerinde sağlığa zararlı olan her türlü riskin belirlenmesi ve önlenmesiyle ilgili olarak mevzuat çerçevesinde hareket eder.
 • İşyeri hekimliği görevlerinden bir diğeri de çalışanların çalışma ortamlarına uygunluğu ile ilgili araştırmalar yapmasıdır.
 • Gece ve gündüz vardiyalarındaki çalışan tüm personelin sağlık durumunu kontrol eder.
 • İşyerinde bulaşıcı olan hastalıkları kontrol altına alabilmek ve yayılmasını önlemek için portör muayenelerinin yapılmasını sağlar.
 • Sağlık muayenesi verileri doğrultusunda, iş güvenliği uzmanıyla birlikte gerekli ölçümler alır ve değerlendirme yapar.
 • Çalışanları sağlık muayeneleri konusunda bilgilendirir.
 • İş güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı ve değerlendirme raporu hazırlar.
 • Personele genel sağlık konuları hakkında eğitim verir.
 • İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalması da işyeri hekimliği görevleri arasındadır.

İşyeri Hekimliği Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği bir işletme için çok önemlidir. Bu nedenle iş yerinde İşyeri hekimliği hizmetlerinin olması hem işletme çalışanları için hem de işletmenin müşterilerine karşı olan bir sorumluluktur. Çünkü hem çalışanları hem de müşteriyi bu hizmetle koruma altına almış olabiliyorsunuz. Böylece piyasada daha da güvenilir bir yer edinebiliyorsunuz.

Tüm bu bilgilerin yanında tehlikeli ve çok tehlikeli bir iş sınıfında yer alıyorsanız işyeri hekimleriyle ilerlemek oldukça önem arz etmektedir. Hem kanunlar açısından hem de çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından İSG hizmetleri almak büyük önem arz ediyor. Pek, herkes işyeri hekimi olabilir?

Diş Hekimleri İşyeri Hekimi Olabilir mi?

Her branştan doktor, işyeri hekimi sertifikası alabilir. Çünkü 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlamak yeterlidir. Ancak Diş Hekimliği Fakültesi mezunu diş hekimlerimiz bu kapsamın dışındadır. Tıp Fakültesi mezunu doktorlarımızın branşına bakılmaksızın işyeri hekimi olabilmek için ilgili bakanlıklar tarafından onaylanmış eğitim merkezlerinin kurslarına katılmak gerekecektir. Ardından tıpkı diğer hekimler gibi İSG sınavına girerek en az 70 puan almaları halinde diş hekimleri de işyeri hekimi görevini üstlenebilirler.

İşyeri Hekimliği Kursu için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşyeri hekimi olabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim merkezlerine katılmak gerekir. İşyeri hekimi eğitimlerini başarı ile tamamlayan adayların daha sonra İSG sınavına girerek başarılı olması gerekir. Peki, işyeri hekimliği kursu için gerekli şartlar nelerdir?

 • Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlamak
 • Kurumumuzun talep etmiş olduğu belgeleri eksiksiz tamamlamak

İşyeri hekimliği kursu almak için yeterlidir. Peki, işyeri hekimi eğitim süreci nasıl olmaktadır.

İşyeri hekimi olmak isteyen adayların eğitim merkezimize başvurarak 220 saatlik online eğitim sürecini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Eğitimler işyeri hekimi alanında en az 5 yıl görev almış hekimler tarafından verilmektedir. Sizlerde işyeri hekimi olmak istiyor ve gerekli şartları sağlıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Peki, işyeri hekimliği sınavı ne zaman?

2023 İşyeri Hekimi Sınav Tarihleri

2023 yılında yapılacak olan İSG sınavları ÖSYM tarafından yılda iki kez planlanmıştır. Bu sebeple işyeri hekimliği sınavı 2023 tarihleri şu şekildedir;

Sınav Dönemleri Başvuru Tarihleri Sınav Tarihleri
2023 1. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 27 ile 30 Mart 2023 arası 6 Mayıs 2023
2023 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 26 Ekim ile 02 Kasım 2023 arası 10 Aralık 2023

Yukarıdaki tarihlerde gerçekleştirilen sınavlarda başarı gösteren adaylar işyeri hekimi belgelerini almaya hak kazanır. Böylece sertifika ücretlerini Ziraat Bankasına yatıran adaylar İSG Katip üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruya ilişkin bilgileri işyeri hekimliği e-Devlet üzerinden kolaylıkla görebilir. İSG sınavının yapıldığı iller ise şöyledir:

 • Adana,
 • Ankara,
 • Antalya,
 • Bursa,
 • Diyarbakır,
 • Erzurum,
 • Eskişehir,
 • Gaziantep,
 • İstanbul,
 • İzmir,
 • Kayseri,
 • Konya,
 • Malatya,
 • Samsun,
 • Sivas,
 • Trabzon,
 • Van

Sertifika alanlarına göre başvuru yapan aday sayısının 1000’den az olması durumunda bu merkezlerde sınav olup olmayacağına ÖSYM karar vermektedir. Başvuru yapan aday sayısının 1000’den az olduğu durumlarda sınav sadece Ankara’da yapılmaktadır. İşyeri hekimliği sınav sonuçları bilgisine yine ÖSYM üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği & Bilmeniz Gerekenler

İşyeri Hekimliği, son dönemde belirlenen yasalar çerçevesinde neredeyse zorunlu hale geldi. Bu sebeple belirli bir standart ile çalışan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundalar. Ayrıca işyeri hekimi maaş skalasının da cazip olması da işyeri hekimine olan talebi arttırıyor. Sektörde birçok işyeri hekimine olan ihtiyacı arttırıyor. Peki, işyeri hekimliği nedir? İşyeri hekimi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Hemen formu doldurun, detaylı bilgi verelim!

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimi, bir iş yerinde farklı alanlarda çalışan personelin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol eden kişidir. Ayrıca işyeri hekimi, çalışanların hipertansiyon gibi önemli ve sıklıkla görülen rahatsızlıklar ile silikozis gibi mesleki hastalıkları önlemeye çalışır. Böylece çalışma ortamının daha sağlıklı ve güvenli olmasına yardımcı olan işyeri hekimi, genellikle koruyucu hekimlik görevini üstlenmektedir.

İşyeri hekimi görevini üstlenen kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. Bu sebeple de mutlaka bu alanda gerekli eğitimleri tamamlayarak sınava girmek zorundadırlar. Peki, kimler işyeri hekimi olabilir?

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekimliği sertifikası sahibi olabilmek için ilk olarak 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olmak gereklidir. Ayrıca Tıp Fakültesi diploması almaya hak kazanmış hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan eğitim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Eğitimin başarıyla tamamlanmasından sonra işyeri hekimliği sınavı için gerekli başvuruları yapmaya hak kazanırlar. Bu şartların dışında;

 • Doktor olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında doktorasını yapmış olan kişiler,
 • İş güvenliği kapsamında iş teftişi branşında (asistanlık dönemi de dahil) 8 yıl görev yapmış olan kişiler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli olarak en az 8 yıl İSG alanında çalışanlar,
 • Uzman hekimlik görevi olarak iş ve meslek hastalıkları alanında eğitim yapmış olanlar herhangi bir sınava girmeden işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri Hekimliği Sınav Aşamaları Nelerdir?

İşyeri Hekimliği eğitim sürecini başarı ile tamamlayan adaylar İSG sınavına girmeleri gerekmektedir. İSG sınavı ise yılda iki kez ÖSYM tarafından düzenlenerek adayların başarılı olmaları beklenir. Sınavı başarı ile geçen adaylar, işyeri hekimi sertifikasını almaya hak kazanırlar. Böylece işyeri hekimi olarak çalışabilirler. Peki, işyeri hekimliği sınavı geçme notu ne kadar?

İş sağlığı ve güvenliği sınavı 50 sorudan oluşmaktadır. Adayların bu 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplamaları beklenir. Böylece 100 puan üzerinden 70 puan alan adaylar işyeri hekimi olarak görevlerini icra edebilirler.

İşyeri Hekimi Nerede Çalışır?

İşyeri hekimi mesleğinin çalışma alanları oldukça geniştir. Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile birlikte birçok işyerinin hekim bulundurması zorunlu bir hale gelmiştir. Öyle ki 2013 senesinden önce 50’den fazla işçisi olan bir işyeri hekim bulundurmak zorundaydı. Fakat bu tarihten sonra gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile işyerleri artık tehlike sınıflarına göre sınıflandırılmıştır.

İşyeri hekimliği belgesi olan her hekim tüm tehlike sınıflarında çalışabilirler. Tehlikeli veya çok tehlikeli iş sınıfında yer alan işyerlerinin çalışan personel sayısı 50 kişinin altında olabilir. Fakat bu durumda da işyerleri işyeri hekimi istihdam etmek zorundadırlar.

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği Nedir?

İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 20.07.2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Böylece işyeri hekimlerinin görev sorumlulukları, alacakları eğitimler tanımlanarak yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Peki, işyeri hekiminin görevleri nelerdir?

İşyeri Hekimliği Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimlerinin görev sorumlulukları yasalar çerçevesinde belirlenerek sistematik bir düzene getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde bu görev ve sorumluluklar şu şekildedir:

 • İşyeri hekimleri, işyerindeki çalışma ortamını, personelin sağlık durumu ile ilgili gözlemleri doğrultusunda danışmanlık yapar.
 • Ortak kullanım alanlarının bakımı ve hijyeni konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunur.
 • İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarında sorumluluk alır.
 • İşyerinde sağlığa zararlı olan her türlü riskin belirlenmesi ve önlenmesiyle ilgili olarak mevzuat çerçevesinde hareket eder.
 • İşyeri hekimliği görevlerinden bir diğeri de çalışanların çalışma ortamlarına uygunluğu ile ilgili araştırmalar yapmasıdır.
 • Gece ve gündüz vardiyalarındaki çalışan tüm personelin sağlık durumunu kontrol eder.
 • İşyerinde bulaşıcı olan hastalıkları kontrol altına alabilmek ve yayılmasını önlemek için portör muayenelerinin yapılmasını sağlar.
 • Sağlık muayenesi verileri doğrultusunda, iş güvenliği uzmanıyla birlikte gerekli ölçümler alır ve değerlendirme yapar.
 • Çalışanları sağlık muayeneleri konusunda bilgilendirir.
 • İş güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı ve değerlendirme raporu hazırlar.
 • Personele genel sağlık konuları hakkında eğitim verir.
 • İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalması da işyeri hekimliği görevleri arasındadır.

İşyeri Hekimliği Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği bir işletme için çok önemlidir. Bu nedenle iş yerinde İşyeri hekimliği hizmetlerinin olması hem işletme çalışanları için hem de işletmenin müşterilerine karşı olan bir sorumluluktur. Çünkü hem çalışanları hem de müşteriyi bu hizmetle koruma altına almış olabiliyorsunuz. Böylece piyasada daha da güvenilir bir yer edinebiliyorsunuz.

Tüm bu bilgilerin yanında tehlikeli ve çok tehlikeli bir iş sınıfında yer alıyorsanız işyeri hekimleriyle ilerlemek oldukça önem arz etmektedir. Hem kanunlar açısından hem de çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından İSG hizmetleri almak büyük önem arz ediyor. Pek, herkes işyeri hekimi olabilir?

Diş Hekimleri İşyeri Hekimi Olabilir mi?

Her branştan doktor, işyeri hekimi sertifikası alabilir. Çünkü 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlamak yeterlidir. Ancak Diş Hekimliği Fakültesi mezunu diş hekimlerimiz bu kapsamın dışındadır. Tıp Fakültesi mezunu doktorlarımızın branşına bakılmaksızın işyeri hekimi olabilmek için ilgili bakanlıklar tarafından onaylanmış eğitim merkezlerinin kurslarına katılmak gerekecektir. Ardından tıpkı diğer hekimler gibi İSG sınavına girerek en az 70 puan almaları halinde diş hekimleri de işyeri hekimi görevini üstlenebilirler.

İşyeri Hekimliği Kursu için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşyeri hekimi olabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim merkezlerine katılmak gerekir. İşyeri hekimi eğitimlerini başarı ile tamamlayan adayların daha sonra İSG sınavına girerek başarılı olması gerekir. Peki, işyeri hekimliği kursu için gerekli şartlar nelerdir?

 • Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlamak
 • Kurumumuzun talep etmiş olduğu belgeleri eksiksiz tamamlamak

İşyeri hekimliği kursu almak için yeterlidir. Peki, işyeri hekimi eğitim süreci nasıl olmaktadır.

İşyeri hekimi olmak isteyen adayların eğitim merkezimize başvurarak 220 saatlik online eğitim sürecini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Eğitimler işyeri hekimi alanında en az 5 yıl görev almış hekimler tarafından verilmektedir. Sizlerde işyeri hekimi olmak istiyor ve gerekli şartları sağlıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Peki, işyeri hekimliği sınavı ne zaman?

2023 İşyeri Hekimi Sınav Tarihleri

2023 yılında yapılacak olan İSG sınavları ÖSYM tarafından yılda iki kez planlanmıştır. Bu sebeple işyeri hekimliği sınavı 2023 tarihleri şu şekildedir;

Sınav Dönemleri Başvuru Tarihleri Sınav Tarihleri
2023 1. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 27 ile 30 Mart 2023 arası 6 Mayıs 2023
2023 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 26 Ekim ile 02 Kasım 2023 arası 10 Aralık 2023

Yukarıdaki tarihlerde gerçekleştirilen sınavlarda başarı gösteren adaylar işyeri hekimi belgelerini almaya hak kazanır. Böylece sertifika ücretlerini Ziraat Bankasına yatıran adaylar İSG Katip üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruya ilişkin bilgileri işyeri hekimliği e-Devlet üzerinden kolaylıkla görebilir. İSG sınavının yapıldığı iller ise şöyledir:

 • Adana,
 • Ankara,
 • Antalya,
 • Bursa,
 • Diyarbakır,
 • Erzurum,
 • Eskişehir,
 • Gaziantep,
 • İstanbul,
 • İzmir,
 • Kayseri,
 • Konya,
 • Malatya,
 • Samsun,
 • Sivas,
 • Trabzon,
 • Van

Sertifika alanlarına göre başvuru yapan aday sayısının 1000’den az olması durumunda bu merkezlerde sınav olup olmayacağına ÖSYM karar vermektedir. Başvuru yapan aday sayısının 1000’den az olduğu durumlarda sınav sadece Ankara’da yapılmaktadır. İşyeri hekimliği sınav sonuçları bilgisine yine ÖSYM üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimi olmak için doğru yerdesiniz