İşyeri Hekimi Nedir Ne iş Yapar?

İşyeri hekimleri, iş yerinde sağlık ve güvenlik konularında çalışanlara destek sağlayan ve işyeri sağlık hizmetlerini yöneten sağlık profesyonelleridir. İş yerindeki çalışanların sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve iş kazalarını azaltmak gibi amacı vardır. İşyeri hekimleri genellikle işveren tarafından istihdam edilir veya dış kaynaklardan sağlanır. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık muayenesi, hastalık taraması, sağlık eğitimi, risk değerlendirmesi ve işyerindeki sağlık ve güvenlik politikalarının uygulanması gibi görevlerle ilgilenir. Onların ana amacı çalışanların sağlığını desteklemek ve işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır.

İşyeri Hekiminin Görevleri Yetki ve sorumlulukları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği yasaları, iş yerlerinde çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için belirlenen yasal düzenlemelerdir. Bu yasalar, iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenen kişilere -özellikle işyeri hekimlerine- önemli sorumluluklar yüklemektedir. İşyeri hekimlerinin, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir:

 1. Çalışan Sağlığı: İş yerindeki çalışma koşullarını inceleyerek çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak. Böylece, çalışanların işyerinde güvende hissetmelerini sağlamak ve sağlık sorunlarının önüne geçmek.
 2. Risk Değerlendirmesi: İşte bulunan potansiyel riskleri değerlendirmek ve çalışanları bu riskler hakkında bilgilendirmek. Ayrıca, riskleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak ve önleyici tedbirler önermek. Bu şekilde, işyerinde olabilecek kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmak.
 3. Sağlık Kontrolleri: İşe yeni başlayacak veya belirli aralıklarla sağlık kontrollerine tabi tutulması gereken çalışanların sağlık durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli tedbirleri almak.
 4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İş yerinde meydana gelen kazaları ve meslek hastalıklarını tespit etmek, kayıt altına almak, raporlamak ve bu olayların nedenlerini araştırmak. Daha sonra, benzer durumların tekrar yaşanmasını engellemek için önlemler almak.
 5. Eğitim ve Danışmanlık: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek, farkındalık oluşturmak ve danışmanlık sağlamak. Böylece, çalışanların riskleri anlamalarına ve işyerinde güvenli davranışlar sergilemelerine yardımcı olmak.
 6. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Politikalarının Geliştirilmesi: İşyeri hekimi, işverenle işbirliği yaparak işyerinde sağlık ve güvenlik politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur. Bu politikalar, işyerindeki meslek hastalıklarını önlemek için alınacak önlemleri içerir.
 7. Sağlık Muayeneleri ve Takip: İşyeri hekimi, çalışanların sağlık muayenelerini gerçekleştirir ve meslek hastalıklarının erken teşhisini sağlar. Ayrıca hastalığın ilerlemesi ve çalışma koşullarındaki değişiklikler hakkında takibi yapar. Ayrıca hastalığın ilerlemesi ve çalışma koşullarındaki değişiklikler hakkında takibi yapar.
 8. İşyeri hekimleri, meslek hastalıklarını önlemenin önemini vurgulayarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için önemli bir rol oynarlar.
 9. Yasal Düzenlemelere Uyum: İlgili tüm iş sağlığı ve güvenliği yasalarına ve mevzuata uygun olarak gerekli önlemleri almak ve işyerindeki riskleri azaltmak.

Sonuç olarak, İşyeri hekimleri, yasal görevlerini etkin bir şekilde yerine getirerek sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına ve çalışanların güvende olmalarına büyük katkı sağlamaktadır. Bu sayede, çalışanların sağlıklı koşullarda çalışabilecekleri bir iş ortamı sunulur ve iş yerinde risklerin en aza indirilmesi sağlanır.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

 1. Çalışan sağlığının takibi: İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumunu takip eder ve muayene, test veya taramalar yaparak hastalık risklerini değerlendirirler. Sağlık sorunları tespit edildiğinde uygun tedavi ve yönlendirmeleri sağlarlar.
 2. Sağlık ve güvenlik politikalarının uygulanması: İşyeri hekimleri, iş yerindeki sağlık ve güvenlik politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarlar. İş güvenliği ve önleme konularında çalışanlara eğitim verir, risk değerlendirmeleri yapar ve uygun koruyucu önlemleri önerir.
 3. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi: İşyeri hekimleri, iş yerindeki potansiyel riskleri belirleyerek meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alırlar. Bu, çalışma ortamının düzenlenmesi, ergonomi iyileştirmeleri, güvenlik ekipmanlarının kullanımı gibi konuları içerebilir.
 4. Sağlık eğitimi ve danışmanlık: İşyeri hekimleri, çalışanlara sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirici eğitimler verir ve sağlıklı davranışlar, stres yönetimi, ergonomi gibi konularda danışmanlık yaparlar. Ayrıca çalışanların sağlık sorunlarıyla ilgili sorularını yanıtlar ve yönlendirir.
 5. İş yerindeki sağlık raporları ve kayıtları: İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumunu izlemek için gerekli raporları ve kayıtları tutarlar. Bu kayıtlar, çalışanların sağlık geçmişi, sağlık muayene sonuçları, aşı kayıtları gibi bilgileri içerir.

İşyeri Hekimliği eğitimi alırken nelere dikkat edilmelidir?

  1. Katılım: Eğitimlere aktif bir şekilde katılın ve dikkatinizi verin. Sorular sorun ve konuları tartışın. İşyeri hekimliği eğitimi fırsattır, dolayısıyla bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz önemlidir.
  2. Hazırlık: Eğitimlere katılmadan önce konular hakkında biraz araştırma yapmak iyi bir fikir olabilir. Böylece eğitimler sırasında daha iyi anlayış ve kavrayış elde edebilirsiniz.
  3. İletişim: Eğitmeninizle ve diğer katılımcılarla iletişim kurun. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin ve fikirlerinizi paylaşın.
  4. Not alın: Eğitim sırasında önemli noktaları not almak size yardımcı olacaktır. Bu sayede daha sonra tekrarlayabilir ve daha iyi anlamlandırabilirsiniz.
  5. Pratik yapın: Eğitim sırasında öğrendiklerinizi günlük işlerinizde veya evinizde uygulama fırsatı bulun. Örneğin, ergonomi ile alakalı eğitimde öğrendiklerinizi iş arkadaşlarınıza yada aile bireyleriyle bilgisayar başında çalışırken nasıl oturmalarını ve ekranın, klavyenin ne yükseklikte durması gerektiği hakkında uyarın. Unutmayın; pratik yapmak, öğrenme sürecinizi pekiştirecektir.
  6. Geri bildirim: Eğitimcilerinize geri bildirimde bulunun. Sizin için neyin işe yaradığını ve neyin yararlı olabileceğini bildirmek, eğitim süre
   cini iyileştirebilir.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri Nasıl Yapılır?

İşyeri Hekimliği Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak belirli bir eğitim programı içinde yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından iş güvenliği eğitim merkezlerinde zorunlu olarak uygulanması gereken bir müfredatı kapsamaktadır. Ancak, bizler iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizin yanı sıra ek eğitimler sunmaktayız, özellikle işyeri hekimliği programında.

İş yeri hekimliği adaylarımızın sınavlara yönelik yeteneklerini geliştirmek amacıyla ek eğitim fırsatları sunuyoruz. Bu fırsatlar arasında sınava hazırlık kampları, çevrimdışı uzaktan eğitimler gibi faaliyetler yer almaktadır. İşyeri Hekimliği olarak sunduğumuz avantajlar sadece birkaç örnektir.

Bu ek eğitimler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında daha iyi bir anlayışa ve bilgiye sahip olmanızı hedefliyoruz. Böylece iş yerindeki İSG yönetimiyle ilgili sorumluluklarınızı daha etkin bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Aynı zamanda, işyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz becerileri kazanmanıza yardımcı oluyoruz.

İşyeri Hekimliği eğitimi olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı bir eğitim deneyimini sağlamak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Sizi işyeri hekimliği alanındaki bilgi ve tecrübenizi artırmak için davet ediyoruz.

İşyeri hekimliği eğitimlerinde neyi amaçlıyoruz?

İşyeri Hekimliği eğitimlerimizde belirli hedeflere odaklanıyoruz. İşyeri hekimliği eğitimlerinde amacımız, iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için yetkin İşyeri Hekimleri ve  yetiştirmektir.

İşyeri Hekimliği eğitimlerimizde, riskleri değerlendirebilen, çalışma ortamında potansiyel tehlikeleri tespit edebilen, riskleri azaltmak için önlemler önerebilen ve işçilere etkili iş güvenliği eğitimleri düzenleyebilecek yeteneklere sahip İşyeri Hekimleri yetiştirme hedefimize odaklanıyoruz. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almış İşyeri Hekimleri, meslek hastalıklarını ve sağlık sorunlarını ayrıntılı olarak inceleyerek, iş yerindeki güvenlik politikalarını gözden geçirir ve çalışanların sağlığını korumak için yöneticilerle iş birliği yaparlar.

Bu sayede, İşyeri Hekimleri, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için aktif bir rol oynarlar. İş yerinde oluşabilecek riskleri en aza indirir, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede yardımcı olurlar. Aynı zamanda, sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve tedavi edilmesinde uzmanlaşarak çalışanların sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmelerini sağlarlar.

İşyeri Hekimliği eğitimlerimiz, katılımcıların çalışma ortamında sağlık ve güvenlik konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını hedeflemektedir. Bizler, İşyeri Hekimliği eğitiminde, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma misyonumuza bağlıyız. Bu doğrultuda, eğitim alan İşyeri Hekimleri, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğı kültürünün gelişimine katkıda bulunarak, çalışanların daha sağlıklı ve güvende olmalarını sağlamaktadırlar.

Hemen
kayıt ol
%25
indirimi kap!

Sunduğumuz Olanaklar

 • Konu Anlatımlı Ders Kitabı
 • İşyeri Hekimliği Özel Ders Çalışma Grubu

 • Ücretsiz Hap Notlar
 • Ücretsiz Sınava Hazırlık Kampı
 • Ücretsiz Online Denemeler

 • Dersleri Tekrar İzleme İmkanı

 • 10 Yıllık Tecrübe

Bize Yazın

Hemen şimdi iletişime geçin, avantaj ve kampanyalardan yararlanma fırsatını kaçırmayın!

Öne Çıkan Blog Yazılarımız

Son dönemde öne çıkan blog yazılarımıza göz attınız mı?

Araştırmayı bırakın, bizi arayın!

Bütçe dostu işyeri hekimliği eğitimi